Haveforeningen “‘Rosen” afd 5-6

Ordinær generalforsamling 2023

Bliver d. 16. April 2023

Haveforeningen “‘Rosen” afd 5-6

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

D. 3. April 2022

Kl. 10.00

Kulturhuset Kilden

Nygårds Plads 31

Brøndby.

PDF dokumenter

GENERALFORSAMLING D. 5. SEPTEMBER 2020 KL. 10.00

Generalforsamlingen afholdes i foreningshuset i haveforeningen Harekær lørdag den 18. juli 2020 kl. 10.00.

Havevandring – uge 23

GENERALFORSAMLING – PDF dokumenter

Rotter/Rottesikring – Ny undermapper under lokalplaner og regler for byggeri.

Kære haveforeninger

I har i nogle måneder kunne få hjælp til konflikthåndtering via Center for Konflikthåndtering. Vi udvider aftalen, så det nu både er jer og menige medlemmer, der kan få hjælp, hvis I/de oplever at være i konflikt med nogen i haveforeningen.

Vi har skrevet en nyhed målrettet medlemmerne, og vi håber derfor, I vil sende linket videre til jeres medlemmer: 

http://kolonihave.applikator.dk/kolonihaveforbundet/nyheder/er-du-i-konflikt-med-nogen-i-haveforeningen/

VIGTIGT MEDDELSE VEDR. FORENINGHUSET

Kommunen har givet os 2 påbud vedr. brug af foreningshuset.

1. Fjernelse af trægulv og underlag med baggrund i rottebekæmpelse.

2. Rottesikring af foreningshuset.

I forbindelse med besøg af rottemanden i foreningshuset, fordi der var konstateret rotter i huset endnu engang, har vi fået ovenstående påbud. Dette betyder:

Foreningshuset ikke udlejes til nogen form for aktivitet så længe ovenstående påbud ikke er gennemført.

Foreningen har tidligere drøftet opførelse af et nyt foreningshus fordi det nuværende hus står direkte på jorden og rottesikring og vedligehold ikke ville være økonomisk og bygningsmæssigt muligt.

Derfor holdes foreningshuset lukket indtil vi kan drøfte hvad vi gør i fremtiden. Dette må forventes at kunne ske – tidligst – på vores ordinære generalforsamling, når denne kan afholdes efter corona krisen er overstået.

Pbv. Annie