GENERALFORSAMLING D. 5. SEPTEMBER 2020 KL. 10.00

Generalforsamlingen afholdes i foreningshuset i haveforeningen Harekær lørdag den 18. juli 2020 kl. 10.00.

Havevandring – uge 23

GENERALFORSAMLING – PDF dokumenter

Rotter/Rottesikring – Ny undermapper under lokalplaner og regler for byggeri.

Kære haveforeninger

I har i nogle måneder kunne få hjælp til konflikthåndtering via Center for Konflikthåndtering. Vi udvider aftalen, så det nu både er jer og menige medlemmer, der kan få hjælp, hvis I/de oplever at være i konflikt med nogen i haveforeningen.

Vi har skrevet en nyhed målrettet medlemmerne, og vi håber derfor, I vil sende linket videre til jeres medlemmer: 

http://kolonihave.applikator.dk/kolonihaveforbundet/nyheder/er-du-i-konflikt-med-nogen-i-haveforeningen/

VIGTIGT MEDDELSE VEDR. FORENINGHUSET

Kommunen har givet os 2 påbud vedr. brug af foreningshuset.

1. Fjernelse af trægulv og underlag med baggrund i rottebekæmpelse.

2. Rottesikring af foreningshuset.

I forbindelse med besøg af rottemanden i foreningshuset, fordi der var konstateret rotter i huset endnu engang, har vi fået ovenstående påbud. Dette betyder:

Foreningshuset ikke udlejes til nogen form for aktivitet så længe ovenstående påbud ikke er gennemført.

Foreningen har tidligere drøftet opførelse af et nyt foreningshus fordi det nuværende hus står direkte på jorden og rottesikring og vedligehold ikke ville være økonomisk og bygningsmæssigt muligt.

Derfor holdes foreningshuset lukket indtil vi kan drøfte hvad vi gør i fremtiden. Dette må forventes at kunne ske – tidligst – på vores ordinære generalforsamling, når denne kan afholdes efter corona krisen er overstået.

Pbv. Annie

VINTER LUKNING AF FORENINGEN 2021.

  • Torsdag den 28 oktober tømmes skraldebøtterne og madaffald for sidste gang og de bliver derefter lukket og kan IKKE bruges mere.
  • Fredag den 29 oktober tømmes pap og plast og bliver derefter lukket til.
  • Der sættes pulletter op mandag den 1. November  om eftermiddagen, så sørg for at de ting der skal køres ud – er kørt ud.