Kolonihaveforbundet

Information og nyhedsbreve 

Skal du sælge dit kolonihavehus?

Så kan det være en god ide at få udarbejdet en besigtigelsesrapport

Ved salg af kolonihavehuse risikerer sælger at hæfte for skjulte fejl og mangler i op til 10 år efter salget. Dog kan sælger ifølge huseftersynsordningen slippe for det 10-årige mangelsansvar, hvis han/hun har udarbejdet en tilstandsrapport og elinstallationsrapport samt afgivet et tilbud til køber om at betale for halvdelen af en ejerskifteforsikring. Det er dog langt fra alle forsikringsselskaber, der vil forsikre kolonihavehuse – enten fordi de generelt ikke tilbyder det til kolonihavehuse, eller fordi de vurderer, at standen på det konkrete hus er for dårlig. Bl.a. derfor er huseftersynsordningen sjældent relevant for kolonihaver.

Hvis du som sælger ikke kan opnå en ejerskifteforsikring på grund af husets stand, eller hvis du af andre grunde ønsker en beskrivelse af husets tilstand, kan du i stedet vælge at få udarbejdet en besigtigelsesrapport fra en byggesagkyndig. Den byggesagkyndige er en neutral part, som gennemgår huset fra top til tå og beskriver husets stand.

Vær opmærksom på, at der IKKE er tale om en vurderingsrapport, da vurderingsrapporterne har et helt andet formål. En vurderingsrapport kan derfor IKKE bruges til at fastslå husets tilstand.

Hvem er det relevant for

En besigtigelsesrapport er naturligvis langt fra relevant for alle, men nogle huse har efterhånden en værdi, hvor en rapport giver god mening. Det er dog helt op til sælger at beslutte, om de vil benytte sig af ordningen.

En besigtigelsesrapport har ikke samme juridiske status som en tilstandsrapport. Den har dog til formål at belyse ejendommens tilstand/skader i forbindelse med et salg. En besigtigelsesrapport giver dermed et bedre beslutningsgrundlag for køber og giver færre tvister efterfølgende, da en køber ikke kan påberåbe sig punkter, som han/hun er gjort bekendt med inden handlen.

Fordelene er:

• Køber kender detaljerne omkring husets stand

• Handlen foregår på et oplyst grundlag, hvilket giver færre tvister

Hvad koster det ?

En besigtigelsesrapport koster pt. 4.400 kr. Prisen er inkl. moms, kørsel og gebyrer for indberetning til Staten, og er beregnet på baggrund af gældende BBR-meddelelse for huset eller det af ejer oplyste areal. Priserne gælder uanset størrelse på huset og i hele landet.

Bestil din besigtigelsesrapport hos OBH-Gruppen og få en tryg handel

Kontakt OBH og få rådgivning til hvilket huseftersyn der passer præcist til dit hus. Husk at oplyse, at du er medlem af Kolonihaveforbundet, hvis du skal have adgang til vores priser.

Læs mere om OBH Rådgivende Ingeniører på www.obh-gruppen.dk

Kære haveforeninger

Vi håber, I nyder den danske sommer og får slappet af. På forbundskontoret har vi stadig kollegaer, der er på ferie, men telefoner og mails bliver besvaret som normalt. Ja/nej til Havebladet Vi oplever af og til at medlemmer ønsker at afmelde sig Havebladet for i stedet at læse det digitalt.

Det er nu muligt, så når I opretter et nyt medlem i Foreningsportalen, vil I kunne se en boks kaldet “Haveblad” på siden med medlemmets navn og adresse. Boksen er automatisk sat til at sende bladet, så hvis medlemmet ikke ønsker at modtage det, skal I klikke fluebenet væk. De nuværende medlemmer kan selv gå på Foreningsportalen og fjerne fluebenet. Det gør de under “oversigt”, “ændre e-mail og/eller password”. På linket nedenfor findes en login-guide til Dialognet, som også viser, hvor Foreningsportalen ligger: https://www.kolonihaveforbundet.dk/kolonihaveforbundet/dialognet/ Sådan går det med medlemsundersøgelsen Medlemsundersøgelsen har været i gang i lidt over 3 uger nu, og det går rigtig godt.

Hver 6. medlem har besvaret spørgeskemaet og især medlemmer fra kreds 1, 2, 3, 12 og 19 har høj svarrate:

NYHEDER FRA KOLONIHAVEFORBUNDET

A U G U S T 2 0 2 0

Vi håber, at I fortsat vil opfordre medlemmerne til at besvare spørgeskemaet, så flest mulige kan få indflydelse på, hvordan vi kan være et bedre forbund i fremtiden. Medlemmerne kan både besvare skemaet digitalt eller printe det ud til besvarelse i hånden. Begge muligheder ligger på hjemmesiden. På forsiden af hjemmesiden er der et billede, der sender dem direkte til rette side for medlemsundersøgelsen. Når medlemmerne skal sælge kolonihaven Ved salg af kolonihavehuse risikerer sælger at hæfte for skjulte fejl og mangler i op til 10 år efter salget. Kolonihaveforbundet har derfor indgået aftale med OBH-gruppen, som udarbejder besigtigelsesrapporter af kolonihavehuse. Det er naturligvis langt fra relevant for alle, men nogle huse har en værdi, hvor en rapport giver god mening. Det er dog helt op til sælger at beslutte, om vedkommende vil benytte sig af ordningen. En besigtigelsesrapport har ikke samme juridiske status som en tilstandsrapport. Den har dog til formål at belyse ejendommens tilstand/skader i forbindelse med et salg. En besigtigelsesrapport giver dermed et bedre beslutningsgrundlag for køber og giver færre tvister efterfølgende, da en køber ikke kan påberåbe sig punkter, som han/hun er gjort bekendt med inden handlen. Vedhæftet mailen med nyhedsbrevet er også et dokument om OBH-gruppens tilbud.

Kære medlemmer

VIGTIG NYT fra Kolonihaveforbundets hovedbestyrelse

Processen for juridiske henvendelser
På weekendens hovedbestyrelsesmøde (05. – 06. februar 2022) blev forbundskontorets juridiske rådgivning for medlemmer diskuteret. Der var enighed i hovedbestyrelsen om, at forbundskontorets juraafdeling mangler tilstrækkeligt kendskab til lokale forhold i deres sagsbehandling.

For at sikre en bedre sagsbehandling, hvor alle fremover får fyldestgørende svar, der tilgodeser lokale forhold, har hovedbestyrelsen truffet følgende beslutning.

Proces for medlemmer
Hvis I har spørgsmål eller udfordringer af juridisk karakter, skal I igen rette henvendelse til jeres haveforeningsbestyrelse. Bestyrelsen kan sende henvendelsen videre til kredsen med deres eventuelle kommentarer, og kredsen har så mulighed for at gøre det samme, inden de sender den videre til forbundskontorets juraafdeling. Juraafdelingen vil derefter behandle henvendelsen.

Juratelefonen er lukket
Beslutningen betyder, at forbundskontoret ikke længere står for direkte, juridisk rådgivning af medlemmer. Derfor er juratelefonen også lukket pr. dags dato. Forbundskontoret vil dog besvare telefonen og vejlede medlemmerne i de nye retningslinjer måneden ud.

Det er vores overbevisning, at dette tiltag vil sikre jer en bedre sagsbehandling fremover.
På vegne af Kolonihaveforbundets hovedbestyrelse,
Preben Jacobsen

Nyhedsbreve og generel information

Klik på teksten og du kommer til dokumentet.
Julehilsen FRA KOLONIHAVEFORENINGEN:

Download december 21 nyhedsbrevet her

NYESTE BREV FRA KOLONIHAVEFORENINGEN:

Download November 21 nyhedsbrevet her

Ekstraordinært nyhedsbrev, marts 2020
Foreningsservice – Økonomi – 2020
Hovedbestyrelsens retningslinjer for vurderingsfunktionen KUN retningslinjer
Nyhedsbrev 2020, KHF
Nyhedsbrev 2020, KHF s.2
Nyhedsbrev_februar2020 Kolonihave Forbundet
Nyhedsbrev_marts_2020
Priser på foreningsforsikringer
Stor medlemsundersøgelse – vi har brug for jeres hjælp
Vurderingsfunktionens tilbud og hjælp til kredse