Priser og takster

Kolonihaver DKK
Indmeldelsesgbyr 3.500
Opmåling af hus 400
Vurdering 1.200
Salg mlm d. 01.04-31.10 1.500
Salg mlm 01.11-31.03 2.000
Andet
Udeblivelse fra pligtarbejde 800
Rykker for betaling pr. stk. 100
Ændring af lejekontrakt 150