Priser og takster

Kolonihaver DKK
Haveleje pr. kvartal 1.400 
Kloakfond pr. kvartal 100 
Indmeldelsesgbyr 5.000
Opmåling af hus 400
Vurdering 1.200
Salg mlm d. 01.04-31.10 3.000
Salg mlm 01.11-31.03 4.000
Ansøgning om byggetilladelse 300
Andet:
Udeblivelse fra pligtarbejde 800
1. Rykker for betaling 150
2. Rykker for betaling 300
Ændring af lejekontrakt 300