Venteliste

Venteliste

Hvis man ønsker at blive skrevet op til en kolonihave skal man være på foreningens venteliste.

For at komme på ventelisten  skal man sende en mail til rosenbrondby@gmail.com med en kort begrundelse hvorfor man ønsker at købe have i foreningen.

Herudover skal mailen indeholde:

Fulde navn og adresse samt telefonnummer og mail.

Bemærk:

Det koster kr. 300,00 at komme på venteslisten samt kr. 100,00 pr. år.

Foreningen vil ikke rykke for betaling efter et år, så hvis man ikke betaler slettes man fra listen.

Hvis bestyrelsen godkender ansøgningen vil man modtage en mail med godkendelsen og nummeret på den konto man skal indbetale på.

Man er først på venteslisten når foreningen har modtaget de kr. 300,00

Bestyrelsen